STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  NASZ ZESPÓŁ  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT  |  Biuletyn Informacji Publicznej
 
Certyfikat Opieka bez Agresji

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 
Odwiedziło nas
łącznie: 115990 osób, 
wczoraj: 719 osób, 
dzisiaj: 1100 osób 

 
Dzisiaj jest
Środa
29 marca 2017 r.

Godzina
  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

    Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na stałe współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta Płocka. Do najważniejszych i najbliżej związanych z naszym Domem należą:


1. Fundacja Panaceum

Fundacja Panaceum jest organizacją pozarządową, która powstała w 2005 roku. Fundacja Panaceum powstała po to, aby wspierać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby niepełnosprawne, ubogie i starsze, należące do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, jak również zapobiegać procesom marginalizacji społecznej oraz inicjować i wspierać rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Celem Fundacji jest również wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Płocku. Fundacja współpracuje z DPS „Przyjaznych Serc” od chwili swojego powstania. Fundacja we współpracy z Płockim Bankiem Żywności prowadzi dożywianie 110 osób niepełnosprawnych osób (50 osób niepełnosprawnych intelektualnie z różnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i porażeniem mózgowym i 30 osób dorosłych chorych psychicznie – mieszkańców DPS „Przyjaznych Serc” oraz 30 osób dorosłych chorych psychicznie – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1), jak również systematycznie wspomaga rzeczowo rodzinę (5 osób), znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Ponadto Fundacja prowadzi w płockich szkołach zbiórkę książek, artykułów plastycznych, gier, zabawek, słodyczy z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnych – mieszkańcom DPS.
Fundacja Panaceum współpracuje z wieloma urzędami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej, udzielając pomocy i porad podopiecznym w zakresie ich spraw życiowych. Fundacja jest również współorganizatorem wielu imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych (np. Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, Dnia Przyjaznych Serc i in.), podczas których prowadzone są działania na rzecz tolerancji i akceptacji społecznej osób wykluczonych społecznie. W roku 2006 Fundacja była realizatorem projektu "Integracja na Ludowo" podczas którego osoby niepełnosprawne z terenu miasta Płocka, głównie mieszkańcy DPS „Przyjaznych Serc”, w okresie od maja do października 2006 roku uczestniczyły w cyklu spotkań kulturalnych i terapeutycznych, związanych z tradycjami Mazowsza. W roku 2007 Fundacja Panaceum realizowała projekt "Witaj koniku" - hipoterapeutyczny program terapeutyczno - uspołeczniającego dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu było umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym – mieszkańcom DPS „Przyjaznych Serc” w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych w postaci hipoterapii oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt.
Fundacja Panaceum swoje cele statutowe realizuje głównie poprzez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych i przekazywanie ich na rzecz osób potrzebujących. Fundacja Panaceum wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców DPS, zdobywaniem przez nich nowych umiejętności oraz podniesieniem jakości ich życia, w związku z tym czyni starania o pozyskanie środków finansowych i rzeczowych na ten cel. Fundacja Panaceum jest organizacja pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie „Kolory Życia” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Członkami Stowarzyszenia „Kolory Życia” są rodzice dzieci niepełnosprawnych, profesjonaliści z zakresu medycyny i pedagogiki, rehabilitanci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność od 1996 roku. Najpierw jako grupa nieformalna, we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Katolickiej w Płocku, a od 14 lipca 2000 roku jako samodzielna organizacja. Swoje działania kierują do osób z różnego rodzaju dysfunkcjami bez względu na rodzaj doświadczonej niepełnosprawności. W szczególny sposób towarzyszą osobom niepełnosprawnym ruchowo z dodatkowym upośledzeniem umysłowym, osobom niewidomym oraz członkami rodzin wymienionych grup. Dążą także do likwidacji zjawiska izolacji osób niepełnosprawnych i chorych zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”w Płocku. Misją Stowarzyszenia jest integracja ludzi niepełnosprawnych z „resztą społeczeństwa”. Poprzez spotkania rodziców na zebraniach i imprezach okolicznościowych Stowarzyszenie przeszło długą drogę od bezsilności przez frustrację do wiary we własne siły i możliwości.
Podejmują i realizują szereg działań na rzecz niepełnosprawnych - coroczne turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, spotkania okazjonalne, spektakle, pikniki integracyjne itp. Szereg inicjatyw jest realizowanych przez Stowarzyszenie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym Nr 1 oraz Parafią Św. Jakuba Apostoła w Płocku. Działania Stowarzyszenia wspomaga grupa wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy UM w Płocku. Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków realizowało projekty, który sprawiły dużo radości i satysfakcji jego odbiorcom.
Oto niektóre z nich:
• „Z kulturą za pan brat”, którego celem była aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze, a także integracja młodych ludzi z mieszkańcami Płocka. Projekt obejmował zorganizowanie balu maskowego w DPS, wyjścia grup niepełnosprawnych do teatru, organizację kółka plastycznego i klubu dyskusyjnego, a także zorganizowanie wystawy własnoręcznie wykonanych prac pt. „Teatr i ja”.
• „Czarodziejskie Miasto Płock i okolice”, którego efektem było zwiedzanie rikszami Płocka i okolic (skansen sierpecki, jezioro Białe, gospodarstwo ekologiczne w Słubicach).
• Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy dla 58 osób w Ustce.
• Świetlica terapeutyczna w ramach akcji „zima w mieście” i „lato w mieście”, która rozwiązała problem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w czasie wolnym od zajęć w roku szkolnym (realizowany we współpracy ze SOSW Nr 1 w Płocku.
• „Przegląd piosenki” w ramach imprezy integracyjnej „Dzień Przyjaznych Serc” w Domu Pomocy Społecznej, która miała na celu zaprezentowanie twórczości osób niepełnosprawnych.
• Spotkanie integracyjne „Wspólnie możemy więcej” organizowane we współpracy z Parafią Św. Jakuba Ap. i innymi płockimi organizacjami, połączone z wręczaniem statuetki „Jesteś przyjacielem” dla ludzi pracujących na rzecz niepełnosprawnych, bez formalnego obowiązku, lecz z potrzeby serca.
Celem działalności Stowarzyszenia jest to, aby osoby niepełnosprawne żyły w poczuciu bezpieczeństwa i doświadczały traktowania partnerskiego, budząc sympatię w społeczeństwie. Dlatego też chcą realizować projekty, które będą aktywizować środowisko osób niepełnosprawnych, inspirować do aktywności twórczej oraz pomagać rodzinom w których żyją osoby niepełnosprawne.


3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom„Silni Razem” 

Stowarzyszenie od 10 lat pomaga dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, otacza wsparciem ponad 500 rodzin. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami. Pomagają tym, którzy bez wsparcia i życzliwości innych ludzi nie mają siły samodzielnie zmagać się z chorobą i problemami. Dofinansowują operacje i specjalistyczne zabiegi ratujące życie. Organizują imprezy integracyjne, koncerty i mecze charytatywne, aukcje i kwesty, z których dochód przeznaczany jest na pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Pomagają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, włączają się w imprezy integracyjne, walczą z barierami architektonicznymi. Pomagają swoim podopiecznym dzięki życzliwości i hojności firm, instytucji, osób prywatnych, prowadzą działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, kupują leki, opał, żywność i odzież dla potrzebujących. Do tej pory stowarzyszeniu udało się kupić kilka aktywnych wózków inwalidzkich, każdy o wartości ponad 7 tys. zł, instrumenty muzyczne dla uzdolnionych niepełnosprawnych dzieci syntezator, gitarę, skrzypce. Sfinansowano studia Eli i Czarka, kosztowne operacje ratujące życie i zdrowie, m.in. chorego na białaczkę Zbyszka, Bartka po przeszczepie serca. Dofinansowują turnusy rehabilitacyjne, kupują węgiel, żywność, odzież, leki. Co roku organizują integracyjny Dzień Dziecka i Mikołajki, na który zapraszają również mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Na tych imprezach bywa ponad 500 dzieci niepełnosprawnych.


4. Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”

Krajowe Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Pomoc Dzieciom" w Płocku powstało w 2001 roku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju. Jest organizacją pożytku publicznego. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie. Udzielają pomocy rzeczowej, finansowej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Między innymi przekazują pompy insulinowe, wózki inwalidzkie, żywność, odzież, dofinansowują leczenie rehabilitacyjne. Organizują szkolenia np. diabetyków z udziałem firmy amerykańskiej „Medtronic”. W Płocku współpracują między innymi z DPS "Przyjaznych Serc". Współpraca układa się bardzo dobrze, do tej pory Stowarzyszenie przekazało placówce 12 tys. zł. w gotówce. Sukcesywnie dostarczają żywność, słodycze, owoce, odzież, siedziska itp. Na wniosek Stowarzyszenia Dyrektor DPS „Przyjaznych Serc” - Piotr Ostrowski został uhonorowany medalem dr Henryka Jordana, za wzorowe prowadzenie DPS oraz stworzenie podopiecznym wyjątkowo dobrych warunków. Stowarzyszenie udziela zapomóg finansowych dzieciom niepełnosprawnym, kupuje sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, dofinansowuje remonty warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej z Płocka, powiatu płockiego, Żyrardowa, woj. Warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego. Pomaga w organizacji imprez organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie co roku organizuje w Płocku Krajowe Integracyjne Festyny „Nadzieja”, w których głównymi uczestnikami są mieszkańcy DPS „Przyjaznych Serc”.


5. Zespół Emerytów „Układ Koleżeński”, działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku.

Zespół „Układ Koleżeński” założyli we wrześniu 2001 roku pani Teresa Jabłońska, pani Hanna Sadecka i pan Stanisław Jankowski. Dziś zespół rozrósł się do 15 osobowej grupy. Rozwój swojej działalności Zespół zawdzięcza Spółdzielczemu Domowi Kultury oraz Krajowemu Związkowi Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Celem zespołu jest wspieranie twórczości artystycznej najstarszych środowisk, które są źródłem przekazywania tradycji zwyczajów i dawnych pieśni. Grupa występowała na przeglądach zespołów emerytów i rencistów, koncertach oraz imprezach okolicznościowych np.: w spotkaniu walentynkowym, Dniu Kobiet, Dniu Dziecka, w uroczystościach wręczenia sztandaru dla „Pracowniczego Ogrodu Działkowego” im. T. Kościuszki, także w imprezie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych, w wieczorach wigilijnych „kolędach i pastorałkach”. Zespół złożył projekt pod nazwą „Integracja środowiska emeryckiego z osobami niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Grantowego. W ramach tego projektu zorganizowano piknik w Wykowie, występy w Domu „Przyjaznych Serc”. Zespół współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Borowiczkach, Domami Pomocy Społecznej w Rogożewku, w Czarnowie. Dużym sukcesem Zespołu są zdobyte nagrody. Do największych osiągnięć należy zaliczyć: I miejsce w „Przeglądzie Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych” w Sierpcu – 2001 oraz I miejsce podczas „V Przeglądu Amatorskiego Twórczości Klubów Seniora” w 2004r., a także II miejsce w „Żychlińskim Przeglądzie AZE”- 2003 i 2004r. Od sierpnia tego roku do „Układu Koleżeńskiego” włączył się pan Jacek J. mieszkaniec DPS „Przyjaznych Serc”. Ambitnie uczestniczy w próbach i występach Zespołu. W lipcu 2004 roku Zespół wyjechał na warsztaty artystyczne w Mielnie.
Zespół Emerytów i Rencistów „Układ Koleżeński” nawiązał stałą współpracę z Domem Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w 2003 roku i od tego czasu Zespół jest współorganizatorem imprez kulturalno – oświatowych. Dla mieszkańców Domu, co miesiąc organizowane są koncerty muzyczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W trakcie koncertu prezentowane są utwory muzyczne, poetyckie i kabaretowe. Występy sprawiają ogromną radość mieszkańcom, dzięki wspólnej zabawie, śpiewom i tańcom.
Odbiorcami licznych programów „Układu Koleżeńskiego” są widzowie w bardzo różnym wieku. Swoim repertuarem Zespół rozwesela i zaprasza do tańca. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi przynosi duże korzyści, udowadniając, że nie ma żadnych granic pomiędzy starszymi i młodszymi, zdrowymi i chorymi.


6. Stowarzyszenie „Teatr Per Se” 

Stowarzyszenie Teatr Per Se działa od stycznia 2007 roku. Już w pierwszym półroczu udało się zorganizować dwa pokazy warsztatowe z cyklu „Teatr i Ja” w kinie Diana oraz pomóc w realizacji happeningu PRL, który miał miejsce na ul. Tumskiej. Stowarzyszenie szykuje kolejne pokazy i premiery, chcąc zaangażować płockie subkultury: skate, motocyklistów czy mimów. Stowarzyszenie pozyskało fundusze od Urzędu Miasta Płocka, Urzędu Marszałkowskiego i Firmy Orlen., która jest sponsorem Stowarzyszenia. Aktualnie w warsztatach uczestniczy 55 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Pokazy Stowarzyszenia obejrzało już około 500 osób. Zajęcia są prowadzone przez M. Pogonowskiego, P. Gładysia i K. Misiaka.


7. Parafialny Klub Sportowy Benedykt

Parafialny Klub Sportowy Benedykt działa przy Parafii Św. Benedykta w Płocku – Radziwiu. Organizuje wiele bardzo ważnych imprez sportowych: Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i starszych, który odbył się z okazji Dnia Kobiet, Mazowiecką Parafiadę Dzieci i Młodzieży, m.in. w piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym i lekkoatletyce, w której udział brali również mieszkańcy DPS „Przyjaznych Serc”, zdobywając dyplomy i nagrody. Równie ważne było współorganizowanie Rajdu Rowerowego – Pielgrzymki z Włocławka do Warszawy, na zakończenie którego odbyła się msza św. W kościele Św. Stanisława Kostki, jak również pomoc w organizacji Sztafety Niepodległościowej 11 listopada. Oprócz organizowania imprez sportowych Klub może się również poszczycić zaaranżowaniem wyjazdu do Stegny na obóz sportowy dla dzieci ze szkoły podstawowej, a także zaaranżowaniem różnorodnych konkurencji plastycznych, wokalnych i teatralnych w ramach wcześniej wspomnianej Mazowieckiej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Parafia Św. Benedykta od 2007 roku współpracuje z Domem Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, pomagając w terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu poprzez umożliwienie realizacji zajęć profilaktyczno – terapeutycznych z zakresu nauki jazdy konnej i zajęć hipoterapeutycznych w ramach wspólnego projektu „Witaj koniku” - hipoterapeutyczny program terapeutyczno – uspołeczniający dla osób niepełnosprawnych”. Zwierzęta do hipoterapii, jak również teren do prowadzenia zajęć udostępniła parafia św. Benedykta w Radziwiu, która była partnerem w realizacji projektu. Współpraca ta z dużym powodzeniem była kontynuowana w roku 2008.

 

 

 

 

Wirtualny Spacer
Wirtualny Spacer
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
09-402 Płock, ul Krótka 6A tel./fax (024) 367-19-04, 367-19-05
NIP 7741594918 REGON 610200356