Jesteś tutaj: Start / O DPS

O DPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przeznaczony jest dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z  27.08.2012r. poz. 964 z późn. zm.) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 93. DPS posiada prestiżowy certyfikat "Opieka bez agresji", który potwierdza profesjonalne przygotowanie pracowników Domu do sprawowania opieki pozbawionej przemocy oraz wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczych.  Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, religijne i edukacyjne. Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

 DPS "Przyjaznych Serc" usytuowany jest w centrum Płocka, na terenie osiedla mieszkaniowego "Kolegialna". Centralne usytuowanie Domu umożliwia łatwy dojazd  komunikacją miejskąj oraz dogodne korzystanie z placówek oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych miasta. Ogród stanowiący najbliższe otoczenie Domu stwarza korzystne warunki dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców - wyposażony jest w aleje spacerowe, ławki parkowe, grill ogrodowy, fontannę, skalniaki i klomby z zielenią. Do rekreacji na świeżym powietrzu służy również przydomowe patio.

Warunki mieszkaniowe

W obiekcie znajduje się 29 pokoi mieszkalnych, dwu i trzyosobowych wyposażonych w funkcjonalne meble i sprzęty. Wyposażenie i wystrój wnętrz pokoi mieszkalnych stwarza przytulną atmosferę - generalnie urządzone są one według upodobań mieszkańców. Budynek Domu dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - obiekt nie posiada barier architektonicznych.  Wyposażony jest w dźwig osobowy oraz  instalację alarmowo-przyzywową. Po rozbudowie i modernizacji obiekt został wyposażony w odpowiednie zaplecze socjalno-gospodarcze i terapeutyczne tj. sale terapii zajęciowej, pracownię artterapii, pracownię komputerową, Salę Doświadczania Świata "Snoezelen", salę rehabilitacji leczniczej, pomieszczenia dziennego pobytu, aneksy kuchenne, salę widowiskową, kaplicę, magazyn depozytów, pokoje usamodzielniających się mieszkańców, pokój gościnny dla rodzin mieszkańców. Wszyscy pensjonariusze Domu mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych  dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także do ich potrzeb i zainteresowań. Spośród licznych form terapii prowadzonych w DPS należy wymienić: artterapię, biblioterapię, muzykoterapię, silwoterapię, choreoterapię oraz psychoterapię i socjoterapię. Organizacja wolnego czasu mieszkańców jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez personel Domu.

 Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji i Internetu mają możliwość czynnego udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych, m.in.  w wycieczkach, spektaklach teatralnych, programach poetycko-muzycznych, wieczorkach tanecznych, imprezach intergracyjnych, podczas których odwiedzani są przez rodziny, znajomych i wolontariuszy.

W DPS na stałe działają: zespół taneczno-wokalny pod nazwą "Rozśpiewane Serca" oraz Klub Mieszkańca. W ramach spotkań mieszkańcy obcują z muzyką z różnych okresów, odbywają sie turnieje oraz prelekcje z ciekawymi osobami. Dzięki kreatywności i innowacyjności organizatorów Klub z tygodnia na tydzień cieszy się coraz większym  uznaniem mieszkańców.  Corocznie  w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym  organizowana jest impreza pod hasłem "Dzień Przyjaznych Serc".

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców w Domu funkcjonują specjalistycznie wyposażone gabinety rehabilitacyjne, gdzie wykonywane są zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masaż leczniczy i ćwiczenia ogólnousprawniające. Corocznie mieszkańcy wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane w miejscowościach nadmorskich oraz w górach. W każdą sobotę w kaplicy na terenie Domu odbywa się Msza Święta odprawiana dla mieszkańców przez księży z pobliskiej parafii.

Opiekę medyczną świadczy zespół wykwalifikowanych pielęgniarek pod nadzorem lekarzy z przychodni specjalistycznych współpracujących z Domem. Opiekę i terapię świadczą zatrudnieni w Domu specjaliści, m.in. psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, fizjoterapeuci, rehabilitanci, pracownik socjalny, opiekunki, pokojowe.

Zarówno zaplecze socjalno – bytowe Domu zapewniające komfortowe warunki mieszkańcom, jak i atrakcyjna oferta rehabilitacyjna i kulturalno-oświatowa oraz miła, fachowa opieka medyczna i terapeutyczna mają na celu stworzenie mieszkańcom prawdziwie przyjaznego Domu.